Årsmöte

Årsmöte onsdag den 25 april kl 19 i Perseruds hembygdsgård.
Beslut om att påbörja avveckling av föreningen.

Status oktober 2017

Nu är fibern klar i nästan hela området!
Nu grävs längs med Gunnarskogsvägen söder om gamla affären i Öjerud.

Men det är problem med markavtalet för en fastighet som gör att kommunnnät inte kommer ner till Rackenkurvan och upp mot Spekeskogen just nu.
Kommunnät utreder just nu har man kommer att hantera problemet, ev via ledningsrätt.

Nedläggning kopparnät

Nu finns det ett datum satt när kopparnätet ("Telia"/Skanovas befintliga telefonnät) läggs ner runt Racken.
2018-10-01 släcks nätet ner.

Ny kundinstallatör

Arvika kommunnät har haft stora problem med leverantören Midroc efter att samtlig personal i Arvika slutat. Midroc är nu utbytt mot Svensk optoteknik som ska utför resterande kundinstallationer.

Vi får hoppas att detta fungera och att alla får sin fiber inkopplad inom en snar framtid.

Statusrapport april

Nu går vi förhoppningsvis snart in i sista månaden av projektet med att anlägga fibernät runt Racken. Här kommer en statusrapport från Arvika Kommunnät

Minimässa 29 mars och 5 april

Har du fått fibern installerad men är osäker på vilka tjänster som du ska beställa?
Vilken teknisk utrustning behöver jag?

Dessa frågor får du svar på om du besöker någon av Arvika Kommunnäts minimässor 29 mars eller 5 april kl 18.00 - 20.00 i Arvika Bibliotek.

Årsmöte

Välkommen till årsmöte i Rackenfiber måndag den 24 april kl 19.00 i Perseruds bygdegård.

Inkoppling pågår!

Knappt fyra års arbete börjar nu äntligen bära frukt. Inkoppling sker nu för fullt och 87 fastigheter har nu fått sin fiber inkopplad.
Följande lägesrapport har vi i dagarna fått från Arvika Kommunnät.

Lägesrapport slutet av januari 2017

Förra måndagen hade vi ett avstämningsmöte med Arvika Kommunnät för att få reda på hur byggnationen går.

Grävarbetena och är i stor sett klart, vissa kompletteringar sker mellan kundschakt och stamnätet.
Blåsning av fiber är också i stor sett klara upp i höjd med Perserud och man jobbar sig vidare norrut.
Om det sticker ut en tunn kabel ut röret in till huset så är det fiberkabeln som är framblåst. Viktigt då att inte röra denna kabel den är känslig för åverkan.

Lägesrapport januari 2017

Här kommer en kort lägesrapport från Kommunnät om hur arbetet fortskrider.

Kundrelaterad info
· Driftade kunder 21st (visar sig att det är 4 st växlade adresser här som vi felsöker)
· Blåsta kunder 44st
· Blåsstop 2st
· Tomtschaktade kunder 63st kan vara flera då vi inte har fått senast
· Projekterade kunder 95st
· Ej projekterade 14st

Sidor

Prenumerera på Fiber runt Racken ekonomisk förening RSS